آمریکا ۱۰۸ شیء تاریخی چغامیش را به ایران تحویل داد

۱۰۸ شیء منطقه چغامیش یک بامداد چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه با پرواز لوفت‌هانزا ابتدا به آلمان و از آنجابه ایران بازگردانده شد، تا در موزه ملی قرار گیرد. گیل استاین، مدیر مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا محموله ارزشمند چغامیش را که قدمتی ۸هزارساله دارد، به مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تحویل داد.

محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، محمد رضا کارگر مدیر کل امور موزه‌ها، مهناز گرجی مدیر موزه ملی و دیگر مدیران سازمان میراث فرهنگی با حضور در فرودگاه امام خمینی به استقبال ۱۰۸ شیء تاریخی رفتند که بعد از ۵۰ سال به خانه بازمی‌گشت.

سال ۱۳۱۶ حفاری‌های مشترکی بین ایران و مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در تپه‌های چغامیش که در دزفول واقع شده انجام شد و ۲۶۴ کتیبه تاریخی کشف شد؛ کتیبه‌ها با موافقت ایران از سوی این مؤسسه وارد آمریکا می‌شوند، تا پس از مطالعات بیشتر بازگردانده شوند.

تعدادی از این کتیبه‌ها قبل از انقلاب به ایران بازگردانده شد اما ۱۰۸ کتیبه ارزشمند در آمریکا و دانشگاه شیکاگو ماند؛ پس از انقلاب، اوایل دهه ۶۰ ایران به بازگردانده نشدن این کتیبه‌ها، اعتراض کرد و بارها خواسته ایران در دادگاه لاهه، مطرح شد؛ در نهایت پس از کشمکش‌های فراوان ایران به‌عنوان مالک اصلی اشیاء چغامیش شناخته شده است؛ به این ترتیب ادعای ایران برای بازگرداندن اشیا و دریافت غرامت مورد پذیرش واقع می‌شود.

پس از پیروزی ایران در دادگاه دانشگاه شیکاگو وعده بازگرداندن این کتیبه‌ها را می‌دهد،که بالاخره این وعده بامداد چهارشنبه دوم اردیبشت ماه محقق می‌شود و قرار است ۱۰۸ کتیبه ارزشمند چغامیش در موزه ملی ایران برای بازدید علاقمندان آماده نمایش شود.

بازگشت اشیای چغامیش پس از استرداد اشیای ارزشمند خوروین از بلژیک به ایران در سال ۹۳، دومین محموله ارزشمندی است که بازگردانده می‌شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید