قرآن بند انگشتی در کتابخانه آستان قدس

محمد رضا فاضل هاشمی افزود: در این اثر بی نظیر کل آیات قرآن بر روی شیشه ای در اندازه یک در یک سانتی متر با استفاده از لیزر و تکنیک نانوتکنولوژی چاپ و منقور شده است.

وی بیان کرد: آیات بر روی این شیشه با استفاده از فناوری مزبور در ۳۰ خانه و در هر خانه یک جزء قرآنی جدول بندی شده است.

وی اظهار کرد: قرآن بند انگشتی مزبور در تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹ به گنجینه مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی توسط فردی به نام حمید بابایی اهدا شده است.

رئیس اداره مخطوطات سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی گفت: در این گنجینه اطلاعاتی در مورد اینکه این قرآن توسط چه فردی یا با چه هدفی بر روی شیشه نگارش شده است، وجود ندارد.

فاضل هاشمی خاطر نشان کرد: گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی به خاطر قداست معنوی، اعتماد مردم و نگهداری و حفاظت دقیق علمی و تجربی، روزانه پذیرای بسیاری از مصاحف شریف و کتب خطی و اسناد تاریخی است که پس از ثبت و فهرست نویسی دراختیار علاقه مندان به آثار معنوی و تاریخی قرار می گیرد.

وی افزود: بیش از ۹۰ هزار جلد مصاحف شریف و نسخه خطی در گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی نگهداری می شود.

گنجینه مخطوطات آستان قدس رضوی بیش از ۱۰۰ جلد قرآن که در قرن اول تا سوم قمری برروی پوست آهو کتابت شده است از جمله مصاحف شریفه اهل البیت (ع) نگهداری می شود که این مجموعه قرآن در دنیا بی نظیر است.

قدیمی ترین کتاب موقوفه قرآنی کتابخانه آستان قدس به دوره سامانیان و به سال ۳۲۷ هجری قمری بر می گردد که توسط 'کشوادبن املاس'؛ حکمران اصفهان وقف شده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید