آمریکایی ها به حرمت طرفداران روزه دار ایرانی آب نخوردند

ملی پوشان آمریکایی که یک هفته است در ایران به سر می برند، در بازی دوم شان هم اخلاق حرفه ای را به نمایش گذاشتند. بازیکنان این تیم در یک هفته گذشته حتی کوچکترین حاشیه ای هم نداشتند و البته مدام از میزبانی خوب مردم ایران تعریف کرده اند. بازیکنان این تیم در بازی دوم هم اگرچه پیش از افطار به سالن آمدند تا گرم کنند، به احترام روزه داران روی سکوها تا زمان پخش اذان مغرب، جرعه ای آب ننوشیدند تا حتی محتشمیان، گزارشگر بازی هم از آنها تشکر کند.

/ 0 نظر / 61 بازدید