مرگبارترین نفرین دنیا این نفرین است!

برنامه‌ای به نام «کارزار چهار آفت» برای از بین بردن پشه، مگس، موش و گنجشک راه افتاد تا چین بهشت برین شود. سه حیوان اول را که مردم همیشه می‌کشتند و در واقع هدف اصلی کارزار گنجشک‌ها بودند.

نیروی اصلی جبهه گنجشک‌ستیزان بچه‌ها بودند که بام تا شام سنگ قلاب به دست به دنبال گنجشک‌ها راه می‌افتادند. مردم در تمام طول روز با طبل و قاشق و بشقاب سروصدا ایجاد می‌کردند تا گنجشک‌ها بترسند و روی زمین ننشینند و در هوا از گرسنگی بمیرند.


در سال ۱۹۵۸ جمعیت گنجشک‌ها به شدت کاهش یافت و سال بعد برداشت برنج در کشور به شدت کم شد. جمعیت ملخ‌ها و حشرات دیگر به شدت افزایش یافته بود. مقامات چین در سال ۱۹۶۰ دستور توقف گنجشک‌ستیزی را دادند و ساس را در کارزار چهار آفت جایگزین گنجشک کردند ولی دیگر دیر شده بود. دیگر همه جا پر از ارواح سرگردان گنجشک‌ها شده بود که جان انسان‌ها را می‌گرفتند.

/ 0 نظر / 12 بازدید