محل تولد شاه در آتش سوخت+سند

اواسط کوچه بیمارستان سینا در خیابان سپه منزلی وجود دارد که شایع است که شاهنشاه آریامهر در این محل متولد شده‌اند.


محل تولد شاه در آتش سوخت+سند
نخست‌وزیری

تلفنگرام از ساواک

و بدین جهت از طرف وزارت فرهنگ و هنر نوسازی گردیده تا به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد.
شب گذشته (3 / 9 / 1357) درب ساختمان این منزل به وسیله فرد یا افرادی ناشناس آتش زده و این احتمال وجود دارد که در فرصت مناسبی ساختمان به آتش کشیده شود. با تحقیقاتی که از کلانتری 9 به عمل آمد مراتب فوق مورد تأیید قرار گرفته مراتب به فرمانداری نظامی اعلام گردیده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید