عکس:دو داماد امام خمینی در یک قاب

مرحومان شهاب الدین اشراقی و محمود بروجردی دو داماد امام در کنار سید احمد خمینی و صادق قطب زاده و شیخ حسن صانعی و صادق طباطبایی/ قم /1358
/ 1 نظر / 8 بازدید
نیلوفر

انسان آگاه مي داند كه زندگي پيوسته در حال تغيير است؛ زندگي يعني تغيير. تنها يك چيز هميشگي است و آن خود تغيير است.((اشو))